Thông tin sản phẩm: Vách ngăn di động 07

Vách ngăn di động 07
Vách ngăn di động 07

- Mã sản phẩm: VGDD-07

Mô tả sản phẩm

Vách ngăn di động 07
xép gọn, nhẹ, chia thành nhiều phòng